Oferta


Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Realizuję wyceny m.in.:

- nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),

- nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),

- nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, centra handlowe),

- budynków (domy mieszkalne, budynki gospodarcze),

- nieruchomości przemysłowych,

- ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),

- prawa użytkowania wieczystego,

- i inne.Wyceny dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

- kupno/sprzedaż,

- zabezpieczenie wierzytelności,

- odszkodowanie,

- opłata adiacencka,

- renta planistyczna,

- aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

- użytkowanie wieczyste – wykup na własność,

- ustanawianie służebności,

- postępowanie spadkowe,

- podział majątku,

- darowizna,

- aport,

- i inne.Wyceny na terenie:

- powiatu radomszczańskiego,

- powiatu pajęczańskiego,

- powiatu bełchatowskiego: gminy i miasta Bełchatów oraz gmin Kluki i Kleszczów,

- powiatu piotrkowskiego: gminy i miasta Piotrków oraz gmin: Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Aleksandrów, Sulejów, Rozprza, Wola Krzysztoporska,

- powiatu włoszczowskiego,

- i inne.


Operaty szacunkowe wykonane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.


Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.