O mnie


Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, na kierunku: ekonomia, specjalności: inwestycje i nieruchomości. Ukończyłam również Studia Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Geodezji i Kartografii. Praktykę zawodową z zakresu szacowania nieruchomości odbyłam w Towarzystwie Oświatowym PROFIL, gdzie miałam możliwość współpracy i czerpania wiedzy od wielu cenionych rzeczoznawców majątkowych.

W maju 2015 roku zdałam Egzamin Państwowy nadający mi uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego i z dniem 1 czerwca 2015 roku zostałam wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych posiadając uprawnienia nr 6402.

Obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wiedza zdobyta przeze mnie przez kolejne etapy kształcenia pozwoliła mi założyć własną działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości – Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Kwarta.

Serdecznie zapraszam do współpracy!